input

input

input

input

input

+

output

output

output

output

output

+